92. Imme van der Haak

Beyond the body: a perception of appearance and identity
2012

Waar houdt het lichaam op? In Beyond the body: a perception of appearance and identity onderzoekt de Nederlandse Imme van der Haak de grenzen van het menselijk lichaam. In een dans gaan verschillende lichamen, leeftijden, generaties en identiteiten met elkaar in gesprek. Van der Haak streeft er zo naar om onze idee van wat ‘normaal’ is te bevragen en uit te dagen. Ze legt hierbij de nadruk op het alledaagse, op de dingen die we misschien als vanzelfsprekend beschouwen.

Terwijl de dansers bewegen en een glimp van hun eigen lichaam en gezicht onthullen, is het moeilijk te zeggen waar de ene persoon eindigt en de andere begint. De dans brengt hierdoor een dubbelzinnig beeld tot stand dat intrigeert, verbaast of soms zelfs verstoort.

Imme van der Haak, Beyond the Body, 2012

Imme van der Haak, Beyond the Body, 2012