89. Daniel Ramos Obrégon

Serie Outstrospection: Digits en Eye
2013-2014

Volgens de filosoof Roman Krznaric wordt de 21ste eeuw de eeuw van de outrospectie: het leren over jezelf door te leren over anderen. Hiervoor moeten we gefocust zijn op de wereld buiten onszelf. De Colombiaanse Daniel Ramos Obrégon werd geraakt door dit idee. Want hoe doen we dat dan?

Voor zijn onderzoek naar deze complexe filosofie verdiepte Obregon zich in de astrale projecties waarbij de geest buiten het lichaam treedt. In zijn serie Outrospection onderzoekt Obrégon zo verschillende niveaus van het ‘zelf’. Op een metaforische manier bracht hij, net als bij een buitenlichamelijke ervaring, de geest buiten het lichaam. Door het dragen van de ontwerpen gaat men in dialoog met het eigen lichaam en de wijze waarop deze zich positioneert in de omgeving. Kunnen we zo onszelf leren kennen?

Daniel Rakos Obrégon, ARTEFACT1.DIGITS.1. photo Jorge Perez Ortiz

Daniel Rakos Obrégon, ARTEFACT1.DIGITS.2 photo Jorge Perez Ortiz

Daniel Rakos Obrégon, ARTEFACT8.EYE.1 photo Jorge Perez Ortiz