73. Minna Markkanen

Nucleus en Particle uit de serie Alveoli
2019

In de serie Alveoli onderzoekt de Finse Minna Markannen in hoeverre er een fusie tussen mens en onnatuurlijke materialen mogelijk is. In haar onderzoek kwam Markkanen uit bij bioprinting en kwam ze tot de conclusie dat de fusie tussen mens en materiaal op een oneindige hoeveelheid manieren mogelijk is. Een van de mogelijkheden is het dragen van een implantaat. “ik denk dat het de complexiteit van het mens-zijn laat zien, en hoe we ons allemaal, althans in zekere mate, afvragen wat het is dat ons maakt tot de persoon die we zijn.” Ze stelt hierbij de vraag: maakt het hebben van een implantaat ons minder mens?

Minna Markkanen, Nucleus, 2019

Minna Markkanen, Nucleus, 2019