59. Sari Räthel

Breasts, Adam’s Apple en Shoulders uit de serie Gender Blender
2016

Hoe voelt het om een man te zijn? Of een vrouw? In de serie Gender Blender ondervraagt de Duitse Sari Räthel het idee van gender. “Dit project is een hulpmiddel, zowel voor het deconstrueren als voor het stimuleren van de discussie over genderrollen.”

Door middel van het uitvergroten van kenmerken van de man of vrouw onderzoekt Räthel de mogelijkheid om jezelf te verplaatsen in een ander lichaam. De sieraden uit de collectie bieden de kans om een lichaam te ‘passen’ afhankelijk van hoe je wilt overkomen. Zo kun je als vrouw bijvoorbeeld een adamsappel dragen of als man juist kiezen voor borsten. Zo stelt Räthel het onderscheid tussen deze twee lichamen ter discussie. De werkelijkheid is veel complexer dan de standaard norm dicteert.

SARI RATHEL, Gender Blender, Adams apple, 2016. Photo by Eliska Kyselkova

SARI RATHEL, Gender Blender, Breasts, 2016. Photo by Eliska Kyselkova