4. Julia Krantz

Cross-bearer
2011

Zelfrealisatie, het streven naar je ware ik, is volgens de Zweedse Julia Krantz het martelaarschap van onze tijd. Dit onhaalbare zelfbeeld proberen we te bereiken door continu de spotlight op te zoeken, bekeken, gewaardeerd en geïmiteerd te worden. Sociale media is hierin van grote invloed. Dit ideaalbeeld is onhaalbaar en zorgt ervoor dat we ons continu begeven in twee verschillende rollen: de superheld en de bangerik. We zijn ofwel onoverwinnelijk ofwel bang en waardeloos.

In Cross-bearer speelt ze met historische icoonbeelden om het verhaal van het lijden van de moderne mens te vertellen. De objecten van Krantz functioneren als een reminder aan deze last: de drager gaat letterlijk gebukt onder het gewicht en de grootte van het werk.

Julia Krantz, Crossbearer, 2011, Foto Garri Frischer

Julia Krantz, Crossbearer, 2011, Foto Garri Frischer