3. Lauren Eckert

A Virtual Body 1, 2 en 3
2018

Steeds vaker hebben we naast een offline ook een online persona waarmee we met anderen communiceren. Maar hoe verhouden deze zich ten opzichte van elkaar? En wat voor invloed heeft dat op ons lichaamsbeeld? De Amerikaanse Lauren Eckert laat in haar werk A Virtual Body deze twee persona’s in elkaar overvloeien. De fysieke, maar ook het virtuele lichaam staat hierbij centraal.

Door middel van draagbare objecten waarop QR-codes zijn geprint kan het lichaam worden vervormd en wordt er een hologram opgeroepen. De hologrammen bewegen met de persoon door de ruimte op dezelfde manier als dat een online avatar zich beweegt in de cyberspace. Op deze manier laat Eckert zien dat in het huidige tijdperk de online en offline wereld onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn.

Lauren Eckert, A Virtual Body 1, 2018, foto Lauren Eckert, model Caroline Mills

Lauren Eckert, A Virtual Body 2, 2018, foto Lauren Eckert, model Caroline Mills

Lauren Eckert, A Virtual Body 3, 2018, foto Lauren Eckert, model Caroline Mills