15. Elwy Schutten

Mask or groups?, Mask or hiding? en Skin or fashion? uit de collectie Do we impose our identity to clothing, or are the clothes we wear imposing their identity to us?.
2019

Kleding en sieraden zijn dragers van verschillende boodschappen. Niet alleen het materiaal of de pasvorm is bepalend, kleding kan ook bepaalde waarden of idealen in zich dragen. De Nederlandse Elwy Schutten vroeg zich af of deze waarden door het dragen van de stukken worden overgenomen door de drager. Wat zeggen onze kleren en sieraden eigenlijk over ons? Voegt onze identiteit zich samen met de identiteit van het kledingstuk of straalt de identiteit van het kledingstuk op ons af? In haar sieraden verweeft Schutten op subtiele wijze verschillende betekenissen samen. Er ontstaat een symbiose tussen de kleding en het sieraad.

Elwy Schutten, Mask or groups, 2019

Elwy Schutten, Mask or hiding, 2019

Elwy Schutten, Skin or fashion, 2019